Pomoc

Proste i bezpieczne zasady
Asps.pl to system do codziennego monitorowania pozycji w wynikach wyszukiwania na wskazane frazy kluczowe. System umożliwia także monitorowanie popularności witryny w mediach społecznościowych.

Zleciłeś pozycjonowanie zewnętrznej firmie?
Pozycjonujesz swoją stronę na własną rękę?
Monitoruj efekty pozycjonowania za pomocą niezależnego, dokładnego serwisu asps.pl. Sprawdzaj na bieżąco jak zmienia się pozycja strony w wynikach wyszukiwania na wybrane słowa kluczowe.

Zajmujesz się pozycjonowaniem?
Trzymaj rękę na pulsie. Monitoruj zmiany pozycji strony, dzięki asps.pl. Reaguj na spadki, generuj wykresy, porównuj pozycje w wyszukiwarce desktop i mobile.
Tak, system sprawdza pozycje dla wszystkich aktywnych fraz codziennie w godzinach od 00:15 do 23:59. Od godziny 0:00 do 00:15 trwa przerwa techniczna i pozycje nie są wtedy sprawdzane, natomiast możliwy jest dostęp to systemu tj. logowanie, dodawanie witryn, fraz itd.
Codziennie sprawdzamy masę fraz dla wielu użytkowników, dlatego nie gwarantujemy konkretnej godziny. Pora dnia o której zostaną sprawdzone Twoje pozycje zależy od:
• liczby nowych fraz oraz zgłoszonych do ponownego sprawdzenia przez wszystkich użytkowników systemu
• posiadanego przez Ciebie pakietu - im wyższy pakiet tym frazy będą wcześniej sprawdzane
• wieku konta - im starsze konto tym frazy będą wcześniej sprawdzane
• ustawionej przez Ciebie godziny przed którą pozycje nie będą sprawdzane dla danej witryny
Oczekuj, że wskazania pozycji pojawią się w godzinach od 00:15 do 23:59.
Nie pobieramy żadnych opłat za rejestrację oraz za Pakiet 5, natomiast z cenami za pozostałe pakiety można się zapoznać na stronie https://asps.pl/packages.html.
Pozycja oznaczona ciemniejszym kolorem oznacza, że w wynikach wyszukiwania na danej pozycji znaleziono subdomenę lub dokładną podstronę szukanej witryny. Aby ją poznać należy najechać myszą na daną pozycję.
System asps.pl umożliwia eksport danych do format csv z dwoma różnymi standardami:
- [Excel, PL] z kodowaniem znaków ANSI/CP1250 oraz formatem danych przeznaczonym dla Excela w polskiej wersji językowej. Tego typu pliki można zwyczajnie otworzyć za pomocą Excela bez konieczności importu, mając pewność, że wszystkie znaki zostaną wyświetlone poprawnie.
- [UTF-8] z kodowaniem UTF-8 oraz międzynarodowym formatem danych przeznaczonym np. do importu do innych aplikacji webowych, desktopowych, mobilnych itd.
Zatem podczas Eksportu należy wybrać opcję z odpowiednim kodowaniem zgodnym z późniejszym przeznaczeniem.
Nie. System będzie wskazywał pozycję od dnia, w którym dodałeś frazy.
Zmiana konfiguracji będzie miała efekt przy następnym sprawdzeniu pozycji, czyli najprawdopodobniej następnego dnia.
Problem z logowanie przez Facebooka może być związany z:
- brakiem zgody na udostępnienie adresu email podczas rejestracji przez Facebooka
- wycofaniem zgody na udostępnienie adresu email z poziomu ustawień Facebooka
- niezweryfikowanym adresie e-mail w ustawieniach Facebooka
Przejdź do Facebooka / Ustawienia / Aplikacje - usuń aplikację asps.pl a następnie dokonaj logowania przez Facebooka ponownie z udostępnianiem adresu e-mail. Bądź zweryfikuj swój adres e-mail w ustawieniach Facebooka. Jeśli błąd występuje nadal mimo poprawnego udostępnienia adresu e-mail możesz spróbować odznaczyć opcję"Użyj Twojego adresu e-mail w serwisie Facebook" w ustawieniach Facebook.
Wszystkie frazy (z wyjątkiem 5 najstarszych) przestaną być sprawdzane, nie uzyskach podglądu ich pozycji, a historia pozycji starsza niż 3 miesiące zostanie wykasowana w terminie 14 dni od chwili zakończenia pakietu.
Istnieje możliwość zakupu pakietu wyższego przed datą zakończenia aktualnego pakietu. W takim przypadku podczas zamówienia należy wybrać opcję, aby istniejący pakiet został Zastąpiony, a cena nowego pakietu zostanie pomniejszona o kwotę za niewykorzystany pakiet.
Podczas dodawania witryny lub fraz kluczowych należy zaznaczyć pole "Wprowadzone frazy sprawdzaj także w wyszukiwarce na urządzeniach mobilnych". Jeśli chcesz, aby już dodane frazy były sprawdzane przejdź do witryny, zaznacz wybrane frazy i wybierz z Menu / Sprawdzaj pozycje w mobilnej wyszukiwarce.
Limit ten określa sumę dodanych fraz do sprawdzenia oraz zgłoszonych fraz do ponownego sprawdzenia w danym dniu. Suma ta nie może być większa niż limit fraz możliwych do monitorowania w Pakiecie. To znaczy jeśli posiadasz Pakiet 50 to dziennie możesz dodać do systemu maksymalnie 50 fraz lub zgłosić 50 fraz do ponownego sprawdzenia lub na przykład dodać 30 fraz i odświeżyć 20 fraz. Limit ten nalicza się niezależnie od tego czy dodane frazy lub zgłoszone do odświeżenia zostały sprawdzone przez system. Limit resetuje się codziennie o godzinie 00:00.
Niestety nie ma takiej możliwości. Należy usunąć frazę i dodać nową poprawioną.
System pobierze dane przy następnym sprawdzeniu pozycji - prawdopodobnie stanie się to następnego dnia. Możesz wymusić natychmiastowe pobranie danych, jeśli Twój pakiet obsługuje odświeżenie pozycji - ponowne sprawdzanie pozycji na żądanie. Aby to zrobi przejdź do witryny, zaznacz frazy, a z menu "Akcja" wybierz "Odśwież - sprawdź ponownie pozycje".
Jak poprawnie skonfigurować witrynę?

Od poprawnej konfiguracji witryny zależą prawidłowe wskazania pozycji dla wszystkich fraz przypisanych do witryny, dlatego ważne jest, aby parametry zostały dobrane odpowiednio. Jak to zrobić dowiesz się z poniższego opisu.

Adres witryny - podaj dowolną domenę, którą chcesz monitorować. Nie ma znaczenia czy wpiszesz adres z przedrostkiem http:// https:// czy www. Jeśli chcesz monitorować także subdomeny poprzedź domenę kropką, przykłady:

  • adres witryny .wp.pl - podczas liczenia pozycji dla frazy praca zostanie uwzględniona witryna wp.pl lub praca.wp.pl albo inna subdomena wp.pl
  • adres witryny wp.pl - podczas liczenia pozycji dla frazy praca zostanie uwzględniona tylko witryna wp.pl

Nazwa witryny - podaj dokładną nazwę witryny z Google Moja Firma (Mapy). Prawidłowa nazwa jest niezbędna do sprawdzania pozycji w wynikach map bez adresów www. Pole opcjonalne. Wielkość liter ma znaczenie!

Przykład poprawnej nazwa witryny
Teatr Muzyczny Capitol


Przykład błędnych nazwa witryn
https://plus.google.com/116422473554035349949 (nazwa nie może być adresem strony Google+)
https://plus.google.com/teatr_capitol (nazwa nie może być adresem strony Google+)
teatr_capitol (nazwa nie może być częścią adresu strony Google+)
teatr muzyczny capitol (nazwa musi być dokładna, wielkość liter ma znaczenie)

Kraj - wybierz wersję wyszukiwarki Google dla której ma odbywać się monitorowanie fraz. System obsługuje wyszukiwarki Google z różnych państw.

Język stron - domyślnie Google wyszykuje strony o dowolnym języku, jednak opcjonalnie możesz wybrać język stron jakie mają być wyszukiwane podczas monitorowania. Funkcja dla zaawansowanych użytkowników!

Lokalizacja - domyślnie Google za każdym wyszukiwaniem stara się określić dokładną lokalizację (kraj, region, miejscowość, dzielnice, ulice) użytkownika wysyłającego zapytanie do wyszukiwarki, aby zaprezentować wyniki wyszukiwania najbardziej dopasowane do preferencji odbiorcy. Na przykład dla osoby z Wrocławia wyszukiwarka wyświetli na mapach wyniki odpowiadające zapytaniu z okolic Wrocławia. Zatem jeśli witryna ma zasięg lokalny (np. jest to witryna restauracji działająca w jednym mieście) to wskazane jest, aby do pola Lokalizacja wpisać nazwę konkretnego miasta. Natomiast jeżeli witryna jest o zasięgu ogólnokrajowym np. sklep internetowy to pole z lokalizacją należy pozostawić puste. Lokalizacja (kraj, region, miejscowość, dzielnica) może być wpisana w dowolnym języku, niezależnie od wybranego Kraju lub Języka stron. Szczególnie ważne jest, aby wpisana lokalizacja mieściła się w wybranym kraju i była jednoznaczna. System domyślnie wymusza lokalizację ogólnokrajową zgodnie z wybranym krajem.

Przykład poprawnych lokalizacji
Polska
Wrocław
Polska, dolnośląskie, Wrocław
Wrocław, Stare Miasto
Niemcy, Frankfurt nad Odrą

Przykład błędnych lokalizacji
cały kraj (taka lokalizacja nie istnieje, należy pozostawić pole puste, aby monitorować pozycje dla całego kraju)
USA, Wrocław (to miasto nie leży w USA)
Wrocław, Kraków, Gdańsk (należy wybrać tylko jedną miejscowość)
Wrocław / Kraków / Gdańsk (należy wybrać tylko jedną miejscowość)
Frankfurt (niejednoznaczna lokalizacja)

Frazy do sprawdzania - wprowadź frazy, dla których będą sprawdzane pozycje. Możesz wpisać frazy pojedynczo, wkleić ciąg minimum 3 fraz rozdzielonych przecinkami lub średnikami (wtedy zostaniesz zapytany czy dodać każdą frazę z osobna) albo wczytać plik tekstowy z frazami (każda fraza w osobnej linii).

Mobilna wyszukiwarka - zaznacz to pole jeśli chcesz, aby wprowadzone frazy były sprawdzane także w wyszukiwarce na urządzeniach mobilnych. Twoja witryna może uzyskiwać gorsze wyniki w wyszukiwarce na smartfonach, jeśli nie jest przystosowana do urządzeń mobilnych. System pozwala porównać pozycje w wyszukiwarce desktop i mobile.

Reklamy - zaznacz jeśli chcesz, aby do głównego wskazania pozycji bezwzględnie zliczać także wyniki z sekcji górnych reklam (niezależnie od tego czy witryny występuje w reklamach). W przypadku niezaznaczenia tej opcji system będzie osobno wskazywać pozycję z reklamami pod warunkiem odnalezienia witryny w reklamach.

Mapy - zaznacz jeśli chcesz, aby do głównego wskazania pozycji bezwzględnie zliczać także wyniki z sekcji map (niezależnie od tego czy witryny występuje w mapach). W przypadku niezaznaczenia tej opcji system będzie osobno wskazywać pozycję z mapami pod warunkiem odnalezienia witryny w mapach.

Newsy - zaznacz jeśli chcesz, aby do głównego wskazania pozycji bezwzględnie zliczać także wyniki z sekcji wiadomości (niezależnie od tego czy witryny występuje w wiadomościach). W przypadku niezaznaczenia tej opcji system będzie osobno wskazywać pozycję z newsami pod warunkiem odnalezienia witryny w wiadomościach.

Godzina - opcjonalnie ustal po której godzinie będą sprawdzane pozycji dla tej witryny.

Klient - opcjonalnie wybierz klienta do którego zostanie przypisana witryna.

Nie wiesz jak poprawnie skonfigurować witrynę? Skontaktuj się z nami.

Jak poprawnie porównać wskazania pozycji systemu asps.pl z wynikami Google?

1. Wyniki zależne od historii i preferencji - Google może wyświetlać Tobie spersonalizowane wyniki na podstawie Twojej historii i preferencji. Aby uniknąć spersonalizowanych wyników podczas ręcznego sprawdzania pozycji należy:

  • wylogować się ze wszystkich usług Google w tym z mechanizmu logowania w przeglądarce internetowej Google Chrome
  • wyczyścić pliki cookie w przeglądarce internetowej

Zalecamy do testów skorzystać z innej przeglądarki internetowej niż z tej z której na co dzień używasz - dzięki temu zachowasz wszystkie niezbędne informacje do standardowego korzystania przeglądarki np. informacje o sesjach logowania. Możesz także użyć trybu prywatnego (Incognito) wbudowanego w przeglądarki.

2. Wyniki zależne od domeny Google - podczas porównywania pozycji zawsze wybierz taką samą domenę Google (google.pl, google.de, google.com itd.) jaką skonfigurowałeś w systemie asps.pl dla konkretnej witryny.

4. Wyniki zależne od lokalizacji - lokalizacja wykryta przez Google zawsze musi być taka sama jaką skonfigurowałeś w systemie asps.pl. Google zawsze stara się ustalić Twoją dokładną lokalizację i wyświetlić wyniki jak najbardziej odpowiadające jej. Na przykład jeśli jesteś z Wrocławia strony związane z tym miastem będą faworyzowane w wyświetlanych wynikach wyszukiwania. Wykrytą automatycznie przez Google lokalizację zobaczysz w dolnej cześci wyników wyszukiwania:

Niestety Google od pewnego czasu nie dostarcza opcji zmiany automatycznie wykrytej lokalizacji. Mimo to do uzyskania wyników z dowolnie wybranej lokalizacji można wykorzystać narzędzie do podglądu reklam pod adresem: https://ads.google.com/aw/diagnostic/AdPreview

5. Wyniki zależne od języka stron - jeśli w konfiguracji witryny wybrałeś konkretny język stron w wynikach wyszukiwania to podczas wyszukiwania w Google musisz wybrać taki sam język stron. Aby to zrobić kliknij przycisk Narzędzia:

6. Liczenie pozycji zgodnie z konfiguracją witryny - podczas liczenia pozycji miej na uwadze zastosowaną konfigurację witryny w naszym systemie, są to opcje: Do pozycji wliczaj reklamy / Do pozycji wliczaj mapy / Do pozycji wliczaj wiadomości. Jeśli nie jesteś pewny jakie elementy są zliczane do pozycji to możesz kliknąć pogląd SERP dla konkretnej frazy, gdzie zobaczysz w jaki sposób system liczy pozycje.

Pamiętaj! Wyniki wyszukiwania zmieniają się nieustannie, nawet kilkukrotnie w przeciągu dnia. Staraj się porównywać wyniki o tej samej porze.

Widzisz różnice w wynikach? Skontaktuj się z nami.

Napisz do nas Powrót do strony głównejTwój system kończy działalność? Przenieś monitoring i zyskaj 20% rabatu na start!